Darujte nám 2% z vašich daní

2%  z Vašich už zaplatených daní pre nás…

betania_letak_2per-1

betania_letak_2per-2Vážení naši priatelia a sponzori.

Máte možnosť podporiť našu Betániu darovaním 2% zo svojich už zaplatených daní. Každý takýto príspevok je v súčasnej, naozaj ťažkej dobe, pre nás vzácny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

POSTUP, AKO POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANE

FYZICKÉ OSOBY / ZAMESTNANCI

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (mnohí zamestnávatelia toto tlačivo dávajú už automaticky)
  3. Z tohto Potvrdenia si  sami musíte vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – iba takúto sumu môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

 

  1. Pre dobrovoľníkov – ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín vypýtajte si o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. Môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane Vami vybranému prijímateľovi ( nemusí to byť organizácia, kde ste pracovali).
  2. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.
  3. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú ste si vypočítali z Potvrdenia o zaplatení dane.
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Môžete tieto tlačivá priniesť aj k nám a my ich pošleme na daňový úrad za Vás.

 

  1. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech . Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad.

Vyhlásenie o poukázaní dane si môžete stiahnuť tu: vyhlásenie za rok 2023


FYZICKÉ OSOBY / ŽIVNOSTNÍCI

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024.

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v náš prospech

poukázať môžete aj menej ako 2%, ( napr,. rozdeliť čiastku medzi viacerých prijímateľov) musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre každého prijímateľa.

Dobrovoľník – ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú

BETÁNIA SENEC n.o.

Štefánikova 74

903 01 SENEC

IČO 36077470

Právna forma organizácie je nezisková organizácia

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad má, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v náš prospech

Okrem daňového priznania Vy už nepodávate na poukázanie 2% (3%) z dane žiadne iné tlačivo, ani samotné tlačivo „Vyhlásenia pre fyzické osoby“.

 

 


PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Právnické osoby môžu v roku 2024 poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. 

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3. 

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel , tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú: 

BETÁNIA SENEC n.o.

Štefánikova 74

903 01 SENEC

IČO 36077470

Právna forma organizácie je nezisková organizácia

 

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Budeme radi, ak súhlas dáte a my sa o Vás dozvieme. Pozor – dozvieme sa iba názov a adresu – nie výšku čiastky, ktorú ste nám poukázali.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov

Podrobné informácie k mechanizmu 2% sú k dispozícii aj na www.rozhodni.sk