Darujte nám 2% z vašich daní

2%  z Vašich už zaplatených daní pre nás…

Prečo?

Aby Vaše 2% (3%) už zaplatených daní  išli na dobrú vec
Aby  tieto peniaze neskončili  na „účte štátu“, ale pomohli skvalitniť život konkrétnym ľuďom

Minulý rok sme mohli vďaka Vašej podpore zrealizovať náročnú finančnú investíciu – opravu zatekajúcej strechy.

Veríme, že aj tento rok nás podporíte a my budeme môcť využiť prostriedky na ďalšie nevyhnutné opravy budov, v ktorých žijeme.

Ako nás podporiť?

  1. ak ste zamestnanec, ktorému spracováva ročné zúčtovanie zamestnávateľ tak:
  2. požiadajte do 15.2.2017 svojho zamestnávateľa, aby Vám vyplnil „POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV“
  3. Vyplňte formulár „VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ DANE
  4. Obidve tlačivá je potrebné odoslať na daňový úrad podľa miesta bydliska do 4.2017

Radi by sme sa dozvedeli o tom, že ste nás podporili, preto využite možnosť zaslať nám o Vás info                 ( my sa dozvieme iba Vaše základné údaje – nie poukázanú čiastku) a to zaškrtnutím políčka so súhlasom o zaslaním údajov v spodnej časti vyhlásenia

  1. Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie, jeho súčasťou je aj VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2% ZAPLATENEJ DANE (3% v prípade dobrovoľníkov).

Posledný termín na jeho podanie je 31.3.2017, ak ste neoznámili daňovému úradu predĺženie termínu.

  1. Ak ste právnická osoba

Ako FIRMY (PO) venujete iba 1% dane, ale môžete pomôcť sumou až 2% dane..

A to tak, že do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% dane.

( Podmienkou je, že sumu vo výške minimálne 0,5% dane daruje právnická osoba organizácii nezriadenej za účelom podnikania)  
Posledný termín na podanie daňového priznania je 31.3.2017 (v prípade, že ste neoznámili odklad).

 Všetky detaily a podmienky venovania 2% nájdete na www.rozhodni.sk.

NAŠE ÚDAJE:

Názov: Betánia Senec n.o

Sídlo: Štefánikova 74, 903 01 Senec

Právna forma : nezisková organizácia

IČO: 36077470

ĎAKUJEME

Vyhlásenie o poukázaní dane si môžete stiahnuť tu