KRÍZOVÝ PLÁN

KRÍZOVÝ PLÁN Betánia Senec n.o na stiahnutie

Vypracovali: Mgr. Jana Šuranová – riaditeľka

                                 Daniela Olivares – vedúca nepretržitej prevádzky

 

Karanténne opatrenia (t.j uzatvorenie prevádzky) sa bude realizovať

 1. V prípade pozitívneho testovania u zamestnanca, ktorý prichádzal do styku s klientmi
 2. V prípade pozitívneho testovania klientov
 3. Preventívne  – v  prípade  výskytu príznakov u klientov, ktoré môžu byť identické s príznakmi ochorenia COVID – 19

 

 

Príprava na zaistenie prevádzky  v prípade karantény na obdobie 14 dní .

Vo prípadoch, ktoré sú vyššie uvádzané:

 

 1. Riaditeľka okamžite informuje  :

 

RÚVZ Bratislava – t.č. 0917 426 075                                                                                     BSK –  Lekár samosprávneho kraja  +421 2 4826 4902,  Mobil:  +421 910 788 599

Odbor sociálnych vecí             +421 2 4826 4208

 

Odoslanie menného zoznamu zamestnancov, ktorí  súhlasili a zotrvajú v karanténne.

 

 1. V súčinnosti s vyššie uvedenými inštitúciami sa zabezpečí testovanie klientov a zamestnancov.                                                                                                                    Do  tej doby PREVENTÍVNE uzatvorenie celej prevádzky aj so službukonajúcim personálom.

 

 1. Do výsledkov testovania – dôkladne sledovanie zdravotného stavu – meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom 2 x denne

 

Prvotné príznaky  ochorenia:

 • horúčka nad 38°C,
 • suchý kašel,
 • dýchavičnosť,
 • nadmerná tvorba hlienu,
 • bolesť svalov,
 • únava,
 • bolesti v krku,
 • bolesti hlavy,
 • bolesti kĺbov,
 • zimnica,
 • výtok z nosa,

 

Pri vyššie uvedených príznakoch u klienta, ( aj keď sa môže  jednať len o virózu – do výsledkov testovania)  zaobchádzať  s nim ako s pacientom infikovaným COVID -19.

Aj v takomto prípade kontaktovať vyššie uvedené inštitúcie a obvodného lekára

( Menný zoznam obvodných lekárov je v kancelárii riaditeľky v prípade potreby okamžite k dispozícii)

 

 POTVRDENIE NÁKAZY:

PRIESTORY URČENÉ PRE POBYT INFIKOVANYCH KLIENTOV – KARANTÉNA

Pre účely zabezpečenia striktného oddelenia zdravých a infikovaných klientov sa využijú priestory penziónu, ktorý je situovaný v areály zariadenia

Počet izieb: 6 dvojlôžkových

Pre klientov :  4 dvojlôžkové izby  ( izby č.15,14,13,12)

Pre personál : 2 dvojlôžkové izby ( izby  č.11 a 16)

Ďalej k dispozícii  pre personál:  samostatná kuchynka, malá spoločenská miestnosť

Každá izba má k dispozícii TV a rádio.

Umiestňovať klientov tak, aby mali zabezpečené samostatné WC  a sprchu.

Celý penzión slúžiaci ako priestor , kde bude prebiehať karanténa bude uzamknutý, aby sa zamedzilo styku zdravých a infikovaných klientov s  náležitým označením  „ ZÁKAZ VSTUPU“

Požiadavky na personál vykonávajúci dohlad nad infikovanými klientmi:

 • vstup do izieb klientov v ochrannom oblečení, s okuliarmi ( štítom), rúškom, rukaviciach, návlekom na nohy
 • pri podávaní stravy využiť výhradne jednorazový riad
 • po použití jednorazového riadu likvidácia do odpadkových vriec                      so zaťahovacím uzáverom,
 • dezinfikovanie kľučiek, toaliet, sprchových kútov po každom použití klientom
 • dezinfikovanie vnútorných priestorov klienta 2 x denne
 • výmena prádla podľa uváženia a nutnosti
 • odpadkové vrecia so zaťahovacím uzáverom, ako aj  prádlo určené k vypratiu ( takisto vo vreciach na to určených) sa bude zhromažďovať na určenom mieste. Vrecia sa budú vkladať do uzatvárateľnej nádoby

 

 • určený pracovník je zodpovedný za to, že takéto vrecia sa nedostanú do kontaktu s iným pracovníkom, alebo klientom. ( nutnosť pri manipulácii použiť  ochranné pomôcky ako  rukavice, rúška, okuliare)
 • využívanie germicídneho žiariča 1 x denne v izbách klientov
 • sledovanie a monitorovanie zdravotného stavu – vykonávať zápisy
 • denné vyhodnocovanie situácie,
 • denné informovanie riaditeľky
 • na základe dohody podávanie informácii na RÚVZ, BSK a aj zriaďovateľovi (CB) – riaditeľka

 

V dostatočnom množstve a pripravené k okamžitému použitiu:

 • Ochranné pomôcky ( ochranné oblečenie, okuliare, štíty, rukavice, návleky, rúška).
 • Základný zdravotnícky materiál spolu so základnými liekmi na teplotu a bolesť
 • Jednorazový riad ( taniere, poháre, príbory) a odpadkové vrecia so zaťahovacím uzáverom
 • Dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby
 • Posteľné prádlo, uteráky

 

 Určení zamestnanci, ktorí budú v karanténe majú zoznam vlastného vybavenia:          napr. hygienických potrieb, liekov, dostatočného množstva šatstva, PC a iné podľa vlastného uváženia

Informovanie rodinných príslušníkov a ďalej zabezpečiť telefonický kontakt s nimi                       ( pripravený  zoznam kontaktov)

Klientov zrozumiteľnou formou informovať o vzniknutej situácii – bez paniky. Upokojovať ich a vysvetliť im nutnosť premiestnenia do iného prostredia – do karantény..

V prípade potreby pre klientov a zamestnancov sú zabezpečené telefonické konzultácie               s externou psychologičkou .

 

Kontakt pracovníkov v karanténe s pracovníkmi mimo karantény bude zabezpečený telefonicky

Myslieť na vlastný dostatočný oddych a relax.

 

 

 

 

Stravovanie:

 • Zabezpečené celodenné stravovanie z centrálnej kuchyne
 • výdaj pripravenej stravy bude zabezpečený v jednorazovom riade, ten bude pripravený  na stolíku pred vchodom do KARANTÉNNEJ ZÓNY ( penziónu).
 • Pracovník z prevádzky mimo karantény zabezpečí, aby bolo jedlo prebrané iba pracovníkom z karanténnej zóny.

 

V prípade úmrtia – informovanie RÚVZ, na základe ich  usmernenia aj pohrebnú službu

( t.č. v prílohe )

 

PREVÁDZKA  MIMO  KARANTÉNY

 

 

PRIESTORY NA ODDYCH pre zamestnancov a prespatie:

 

 • inšpekčná miestnosť – 1x
 • kancelária –   2x
 • seminárna miestnosť 2x ( premiestnenie 2 sedačiek z penziónu)
 • zabezpečené lôžkoviny pre všetkých zamestnancov

 

Určení zamestnanci, ktorí budú pracovať mimo karantény  majú zoznam vlastného vybavenia:                                                                                                                                   napr. hygienických potrieb, liekov, dostatočného množstva šatstva, PC a iné podľa vlastného uváženia

 

Príprava stravy:  pracovníčka z prevádzky

 

Zabezpečená dostatočná zásoba:

 • finančných prostriedkov v pokladni zariadenia
 • základných  liekov,
 • zdravotníckeho materiálu
 • dostatok liekov, ktoré sú indikované odbornými lekármi (pre klientov)
 • dezinfekčných prostriedkov,
 • hygienických potrieb
 • čistiacich potrieb a odpadkových vriec so zaťahovacím uzáverom
 • potravinových zásob

 

Dohľad nad :

 • dôslednou kontrolou umývania rúk klientov – využívanie mydla a dezinfekčného prostriedku
 • používanie jednorázových uterákov
 • využívanie germicídneho žiariča 1 x denne v izbách klientov a spoločných priestoroch
 • dôkladná dezinfekcia všetkých podláh, plôch, sanity

 

Sledovanie a monitorovanie zdravotného stavu – vykonávať zápisy ( denné meranie teploty bezkontaktným teplomerom)

Denné vyhodnocovanie situácie

Klientov zrozumiteľnou formou informovať o vzniknutej situácie – bez paniky. Upokojovať ich.

 

V prípade potreby pre klientov a zamestnancov sú zabezpečené telefonické konzultácie s externou psychologičkou.

 

Myslieť na vlastný dostatočný oddych a relax.

Využívať vonkajšie priestory v čo najvyššej miere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasťou  Krízového plánu Betánie Senec n.o sú prílohy:

 

 1. Menný zoznam zamestnancov
 2. Rozdelenie zamestnancov na jednotlivé prevádzky
 3. Menný zoznam zamestnancov ( s tel.č.), zabezpečujúci nevyhnutné nákupy
 4. Telefónny zoznam: ) s  kontaktmi na rodinných príslušníkov klientov

B.) s kontaktmi na lekárov, inštitúcie, psychologičku