O nás

Naša vízia

Dať novú alternatívu do života človeku so zdravotným znevýhodnením s rešpektovaním jeho osobnosti a možnosťou rozhodovať o svojom živote

Betánia Senec je nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby pre dospelých občanov so zdravotným znevýhodnením. Je situovaná v pokojnom prostredí na brehu Slnečných jazier.

Zriaďovateľom je Diakonické združenie Betánia a Cirkev bratská

Kapacita zariadenia je 12 klientov, ktorým poskytujeme nepretržitú sociálnu službu. Ďalší 6 využívajú naše zariadenie denne(ambulantná forma soc. služby).
V našom zariadení  je vytváranie  pokojnej rodinnej  atmosféry  prioritou číslo jedna.

Okrem malého počtu klientov, ktoré nás k tomuto predurčujú  sú to aj prvky ako obojstranné  tykanie (samozrejme len ak je akceptované obidvomi stranami), oslovovanie menom,  oslavy mením a narodenín, spoločné prípravy stravy, výlety… a to je naozaj  len pár príkladov ilustrujúcich túto skutočnosť. Plne rešpektujeme osobnostné črty každého klienta a snažíme sa individuálne pristupovať  k jeho  potrebám a  požiadavkám.

UBYTOVANIE:

– naši klienti sú ubytovaní v  dvojlôžkových priestranných izbách so štandardným vybavením a s vlastným sociálnym zariadením. Izby sú prispôsobené tak, aby v čo najväčšej miere poskytovali pocit domova zohľadňuje sa ich predstava o usporiadaní nábytku, obrazov, dekorácii …atď.

– v prípade požiadavky klienta, alebo jeho zákonného zástupcu  umožňujeme používať vlastný nábytok, ako aj vlastné prijímače (TV, rádio,  sušič na vlasy – bez poplatku)

– k dispozícii sú aj ďalšie priestory zariadenia, ktorými sú  dve spoločenské miestnosti  s  televíziou a možnosťou pripojenia na  internet, fitnes, kaplnka, dve slnečné terasy, oddychová miestnosť pre klientov

– v priestoroch nášho zariadenia sa nachádza  dvojizbový byt, ktorý slúži  ako príprava na podporované bývanie

STRAVOVANIE:

Stravovanie je poskytované  v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta. Poskytujeme celodenné stravovanie – raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Klienti zariadenia majú zabezpečenú pravidelnú zdravotnú starostlivosť  v spolupráci so zmluvnou obvodnou lekárkou a odbornými lekármi (neurológ, chirurg, internista, urológ, psychiater, diabetológ, oftalmológ, stomatológ a iní).

ERGOTERAPIA

– denné zamestnávanie je vykonávané vo vlastných dielňach, kde sa zhotovujú dekoračné predmety (tie ponúkame na predajných akciách, ako aj v obchodíku, ktorý sa nachádza v našich priestoroch).

– s klientmi, ktorým ich mentálne znevýhodnenie neumožňuje plnohodnotné zapojenie  do výroby, v samostatnej dielni sa pracuje individuálne, s prihliadnutím na ich schopnosti a zručnosti  v samostatnej dielničke

– zabezpečuje sa  prevádzka penziónu – upratovanie, manipulácia s post. prádlom

– pomocné práce v kuchyni

– práce mimo zariadenia – pizzéria  Murphys, Hotel Senec

Takáto zmysluplná práca má v živote našich klientov dôležité miesto. Okrem   pocitu  užitočnosti ich učí aj k zodpovednosti,  ohľaduplnosti k okoliu a  zvyšuje ich sebavedomie.

PASTORAČNÁ ČINNOSŤ

Vychádzame v ústrety  aj duchovným  potrebám našich obyvateľov, ktoré napĺňame v kresťanskom duchu. Bohoslužby prebiehajú v priestoroch Betánie, ale podľa požiadavky  ich  vieme zabezpečiť aj   mimo nášho zariadenia.

VZDELÁVANIE

Udržujeme a rozvíjame  už nadobudnuté vedomosti a schopnosti v oblasti gramotnosti, a tiež  našich klientov oboznamujeme  s aktuálnym spoločenským dianím.

VOĽNOČASOVÉ  AKTIVITY

divadlo, plesy, kino, koncerty, prechádzky, plaváreň, spoločenské  hry, fitnes, množstvo zaujímavých výletov, maliarsky krúžok, krúžok PC

SÚŤAŽE

Pravidelne  sa zúčastňujeme:
– plaveckých pretekov organizovaných  DSS prof. Matulaja, s výbornými umiestneniami
– petangovej súťaže – Modra
– „Zeleného  dňa“ – organizujeme my
– športových hier na ZŠ Mlynská

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

organizačná štruktúra