Kontakt

  • Betánia Senec
    Štefánikova 74
    903 01 Senec

 
BETÁNIA SENEC n.o.
Štefániková 74
903 01 Senec
+ 421 2/459 245 24

Štatutárny zástupca - riaditeľ:
Mgr. Jana Šuranová
0901 708 373
IČO : 36077470
DIČ : 2021182301
č.ú. : 2629856227/1100 Tatrabanka
IBAN: SK 88 11 00000000 2629856227