Konferenčné služby

Ponúkame Vám možnosť prenájmu kongresovej miestnosti na organizáciu školení, seminárov, kurzov....

  • konferenčnú miestnosť pre 30 - 35 ľudí, ktorá je oddelená a uzavretá od ostatných prevádzkových priestorov

  • technické vybavenie : flipchart, plátno, dataprojektor

  • zabezpečenie občerstvenia

  • možnosť celodenného stravovania

  • Prenájom konferenčnej miestnosti
  • celodenná 8/ viac hod. 50,-€

  • 1 hod. 7,-€

  • zabezpečenie občerstvenia 2,50 €/osoba

  • Dataprojektor 10€/deň