Naše výrobky

V našej textilnej a drevárskej dielni vyrábame darčekové predmety rôzneho typu. Sme schopní dodať jednoduchšie výrobky aj na základe buď  Vami zadanej zákazky, ale  spracujeme návrh  podľa Vašich kritérií, samozrejme s ohľadom na schopnosti a zručnosti našich klientov.

Ak ste zamestnávateľom, ktorý zamestnáva minimálne 20 zamestnancov, máte podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. V prípade, že tak neurobíte, musíte odviesť za každého takého chýbajúceho zamestnanca odvody štátu.

Využite preto možnosť náhradného plnenia a zadajte zákazky na dodanie výrobkov alebo služieb našej chránenej dielni.

Neustále sa snažíme s našimi klientmi zhotovovať nové produkty, Nie je preto možné všetky okamžite zaradiť do už existujúceho katalógu. Ich vyobrazenie  v galérii nájdete v priečinku nové výrobky-nezaradené. Všetky výrobky vieme prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Katalóg výrobkov nájdete v galérii